President

Dr Ravi Prakash

Vice President

Arun Dev Upadhyaya

MS Guhan

Partha Sadhan Bose

Tarun Thakral

General Secretary

Vikram Singh

Secretaries

Amulya Dahanukar

Pallab Roy

Rajesh Malhotra

Sandeep Katari

Treasurer

SVS Gupta

Advisors

Ananth C. S

Anirudh Vijay Kumar

Bob Rupani

Deepak Gir

Gautam Sen

Harit Trivedi

Prithvi Nath Tagore

Rupali Prakash

Souvik Ghose Chaudhuri

Srivardan Kanoria

Sulaiman Jamal

Sunil George

Tutu Dhawan

Patrons

Anand K. C.

Gopal G. D.

H.R.H. Harshvardhan Singhji

Hormazd Cama

Inder Krishnam

H.R.H. Jyotendra Sinhji

H.R.H. Mandhatta Sinhji Manohar Sinhji

H.R.H. Manujendra Shah Tehri Garhwal

Momen

R. N. Seth

Nawab Rashid Qaiyum

Nazeer Hossein 

Captain K. P. Pestonji of Cherma’s

Pradiyumn Singh Oel

Sharad Sanghi

Tariq Ibrahim

Vicky Chandhok

Zaheer Vakil